Organisation og arbejdspsykologi

Akademiuddannelsen i ledelse

Med 'organisation og arbejdspsykologi' får du praktiske værktøjer til at arbejde med din virksomheds organisering, kultur, trivsel og motivation.

Læs mere om faget her

Målgruppe

Organisation og arbejdspsykologi er for dig, som ønsker at udvikle din forståelse for organisatoriske og arbejdspsykologiske processer og problemstillinger, så du aktivt kan tage del i løsningen af opgaver inden for området.

Indhold:

 • Organisationsudvikling
 • Organisationsstruktur og omgivelser
 • Styringsprocesser
 • Individ, grupper og teams
 • Motivation i arbejdslivet
 • Kultur og værdier
 • Trivsel og arbejdsmiljø
 • Forandringsprocesser
 • Metodeteori og dataindsamling


Dit udbytte

Når du har taget 'organisation og arbejdspsykologi', kan du:

 • analysere og vurdere hverdagens udfordringer mellem organisationens struktur, processer og kultur
 • anvende hensigtsmæssige metoder til at styrke motivation og arbejdsmiljø
 • analysere og forstå hvilke elementer, der kan påvirke trivsel og udvælge metoder til at styrke denne.
 • anvende metoder til etablering og udvikling af grupper og teams
 • indsamle og anvende data til at undersøge en organisatorisk problemstilling

Sådan arbejder vi

Grundlaget for undervisningen er din dagligdag. Det er derfor vigtigt, at du selv er aktiv og bidrager med dine egne erfaringer. Din læring sker i et miks, hvor du får ny viden gennem oplæg og refleksion - og ikke mindst gennem sparring i mindre grupper.

Eksamen og ECTS-point

Organisation og arbejdspsykologi afsluttes med en mundtlig prøve med udgangspunkt i et individuelt kort projekt (8 sider). Der er ekstern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen.
Det korte projekt indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen. Faget giver til 10 ECTS-point.

Organisation og arbejdspsykologi er et fag på akademiuddannelsen i ledelse, der er en del af fagområdet for ledelse. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Økonomi

Prisen for uddannelsen er 8.500 kr.

Da uddannelsen afvikles på 8,6 uger kan der søges SVU på http://www.svu.dk/

Endvidere er der mulighed for at søge midler fra Omstillingsfonden max 10.000kr. Læs om aftalen

Ansøgning om midler fra Omstillingsfonden

Har du spørgsmål

Kontakt venligst

 • Underviser på uddannelsen, Chefkonsulent Dan Cort Jørgensen, 72 28 61 13, mail dcj@eaaa.dk
 • CEO Jacob Niebuhr, 20 42 04 90, mail jacob@evald.nu

Gratis videreuddannelse for 10.000 kr. om året - søg nu

Faglærte og ufaglærte, som er i job, kan nu få dækket deltagerbetaling til akademi- og diplomfag med op til 10.000 pr. år. Læs mere