Lederens forretningsforståelse

Med lederens forretningsforståelse får du kompetencer, så du bliver i stand til at anvende økonomiske data som ledelsesværktøj. Med udgangspunkt i de økonomiske data får du styrket dit grundlag for at træffe strategiske beslutninger i virksomheden, og du bliver i stand til at udarbejde og vurdere konkrete investerings– og finansieringsforslag. 

Målgruppe

Lederens forretningsforståelse er for nuværende og kommende ledere, der gerne vil forstå virksomhedens økonomiske sammenhænge og kunne anvende økonomiske data i ledelsesmæssige beslutninger.

Indhold

  • lederens behov for økonomisk information
  • resultatopgørelse, balance og likviditet
  • anvendelse af nøgletal
  • likviditetsanalyser og –styring
  • investerings– og finansieringsanalyser.

Dit udbytte

Når du har taget faget, kan du:

  • forstå begreber som fx likviditet, driftskapital, omsætningshastigheder og nøgletal
  • definere behovet for økonomiske data for at sikre et korrekt beslutningsgrundlag for ledelsesbeslutninger
  • læse et årsregnskab og forstå sammenhængen mellem resultatopgørelse, balance og likviditet
  • vurdere forskellige former for økonomirapporteringer og vælge blandt forskellige beslutningsforslag.

Sådan er undervisningen

Din læring sker i et miks, hvor du får ny viden gennem oplæg og refleksion – og ikke mindst gennem sparring i mindre grupper. Det er derfor vigtigt, at du selv er aktiv i undervisningen og bidrager med dine egne erfaringer.

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter forløbet med at skrive en synopsis, der er en kort skriftlig opgave. Derefter skal du til en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i synopsen. Du får karakter efter 7-trins-skalaen. Lederens forretningsforståelse giver 10 ECTS-point.