Ledelse i praksis - Fyn

Med et twist af internationaliseringsudfordringer og -muligheder

En dygtig leder er bevidst om sin egen adfærd og ledelsesstil og fortrolig med relevante ledelses- og samarbejdsformer. Derfor er det vigtigt, at du som leder kender dine egne styrker og svagheder samtidig med, at du har et skarpt blik for dine medarbejderes kompetencer og udviklingspotentialer.

Med faget 'ledelse i praksis' kvalificerer du dig til at varetage ledelsesmæssige funktioner i praksis samtidig med, at du udvikler din personlige lederadfærd.

Faget giver 10 ECTS-point og kan efterfølgende indgå som en del af en hel akademiuddannelse i ledelse.

Indhold

 • God ledelse med fokus på interkulturel kompetence
 • Kommunikation og forandring
 • Gennemslagskraft og den nødvendige samtale
 • Personlig effektivitet og planlægning
 • Lederroller og personlighedstyper
 • Ledelsesværktøjer
 • Ledelseskommunikation og konflikthåndtering
 • Lærings- og udviklingsprocesser
 • At fokusere på interkulturel kompetencer

Dit udbytte

Når du har taget faget, kan du:

 • Varetage ledelsesmæssige funktioner i praksis
 • Definere udviklingsområder og opstille handlingsplaner for din egen udvikling
 • Anvende ledelseskommunikation som en central del af din egen ledelsespraksis
 • Håndtere konfliktsituationer, samt vurdere hvornår der er behov for at søge hjælp til konfliktløsning.
 • Håndtere udviklingsorienterede situationer inden for ledelsesområdet på det operationelle og taktiske ledelsesniveau

Tid og sted

Undervisningen foregår som 3 to-dages-internater på Fyn:

 • Modul 1: 31.10 - 01.11.2018
 • Modul 2: 14.11 – 15.11.2018
 • Modul 3: 28.11 – 29.11.2018
 • Eksamen: 18.12.2018

Pris

 • Deltagergebyr: 6.900 kr.
 • Materialer, bog: 369 kr. inkl. moms
 • Internat/kost & logi: pris følger

Har du spørgsmål om uddannelsen?

Kontakt chefkonsulent Bettina Arndt på bear@eaaa.dk eller mobil 72 28 61 78