Grundkursus i grovvarer

DAKOFO medlemstilbud

Med grundkurset i grovvarer ønsker DAKOFO at tilføre medarbejderne i medlemsvirksomhederne en god faglig grundviden om landbrug, korn, foder, råvarekvalitet, handelsforhold mv., således at de er klædt godt på til at møde kunden og agere professionelt i egen organisation.

Forløbet er udviklet i et tæt samarbejde mellem DAKOFO og Erhvervsakademi Aarhus for at sikre et godt match mellem kursusindhold og de behov, medlemsvirksomheder og uddannelsesudvalget i DAKOFO har tilkendegivet.

Målgruppe i medlemsvirksomhederne

Kurset henvender sig til den nye elev, den lidt ældre medarbejder samt den nyligt rekrutterede sælger, som måske kommer fra en anden branche. 

Om undervisningen

Grundlaget for undervisningen er den enkelte deltagers dagligdag som medarbejder i grovvarebranchen. Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem korte oplæg, praktiske øvelser, refleksion og sparring i grupper.

Vi tager udgangspunkt i deltagernes opgaver og erfaringer fra dagligdagen,
så den enkelte studerende med det samme kan bruge sin nye viden i praksis. Der bliver tid til feedback, diskussioner, rådgivning og opsamling.

Deltagerne får udleveret undervisningsmateriale, som læses forud for hvert modul.
Der gennemføres løbende elektroniske multiple choice tests. Deltagerne
får et kursusbevis efter endt forløb.

Kurset i grovvarer består af 2 moduler à 5 undervisningsdage.

Erhvervsakademi Aarhus underviser på de 4 af dagene på hvert modul, mens DAKOFO selv forestår 1 dags undervisning på hvert modul. Begge moduler gennemføres som 2+2+1 dag. 

Undervisningen ønskes gennemført som internat, da deltagerne kommer fra hele landet. Netværkselementet betones også. DAKOFO står for aftenprogrammet.

Indhold

Forår modul 1 - Planteproduktion

 • Værdikæden
 • Planteproduktion i DK
 • Besøg på landbrug
 • Branchen før/nu/i fremtiden
 • Gødskning
 • Miljøpåvirkninger
 • Dyrkningssystemer i DK
 • Planteværn
 • Planteforædling
 • Bekæmpelse af ukrudt
 • Økologi
 • Produktionsøkonomi
 • Værdiskabelse i forskellige afgrøder
 • Afsætning af afgrøder

Efterår modul 2 - Husdyrproduktion

 • Husdyrproduktion i DK
 • Fodermiddelkendskab
 • Besøg på landbrug
 • Landbrugspolitik
 • Foderoptag og fordøjelse
 • Foderudnyttelse
 • Fodringspåvirkning af produktion
 • Produktionsstrategi
 • Produktionssystemer
 • Råvarekvalitet
 • Foder-/fødevaresikkerhed
 • Foderlovgivning
 • Svinefodring
 • Foderplaner
 • Fjerkræfodring
 • Kvægfodring
 • Råvareflow
 • Risikostyring
 • Foderfaglig argumentation
 • Foderblandingsanalyser

Tid og sted

Målet er, at grundkurset i grovvarer bliver en fast årlig bestanddel af DAKOFOs tilbud om kompetenceløft til medlemmerne. De 2 moduler udbydes forår og efterår uafhængigt af hinanden.

Modul 2 finder sted i efteråret 2018 på følgende datoer: 

5-6/11 samt 12-13/11 på Montra Odder Parkhotel.
19/11 på Erhvervsakademi Aarhus i Viby J.

Modul 1 afholdes i foråret 2019 - mere information følger.

Pris

Pris pr. deltager for modul 1 (forår) = kr. 8500 + moms

Pris pr. deltager for modul 2 (efterår) = kr. 8500 + moms

Priserne er inkl. undervisning, materialer samt forplejning & logi. 

Kontakt

Faglige spørgsmål: Uddannelsesleder Tove Kjærgaard, tlf. 7228 6416, e-mail tokj@eaaa.dk
Praktiske spørgsmål: Uddannelsessekretær Lene Høllund Poulsen, tlf. 7228 6162, e-mail lehp@eaaa.dk
Andet: Teamchef i DAKOFO Claus Saabye Erichsen, tlf. 2488 3932, e-mail cse@dakofo.dk 

Tilmelding

Tilmelding foregår her via eaaa.dk/DAKOFO

Tilmeldingsfrist: Hurtigst muligt da der er et begrænset antal pladser og senest 15/8/18. Bemærk: Ved tilmelding sæt kryds i ’Faktura privat’.