Digital projektkoordinering

Få en god indsigt i projektkoordineringen- og styringens discipliner

På dette akademifag, ”projektledelse” 10 ECTS point, arbejdes der med de grundlæggende begreber for projektkoordinering- og styring - set fra digitaliseringens perspektiv.

Koordinering af digitaliseringsprojekter adskiller sig på en lang række områder fra koordinering af andre projekter, bl.a. fordi de ofte er meget dynamiske og fleksibel. Du bliver med uddannelsen Digital projektkoordinering mere bevidst om disse udfordringer, og du får metoder og teknikker til at styre, facilitere og drive en agil (adræt/fleksibel) arbejdsproces.

Bliv klogere på hvad der kræves som digitalt bevidst medarbejder, så du kan matche de kompetencer din organisation efterspørger om digital adfærd og retmæssige krav ift. Databeskyttelsesforordningen. Du tilegner dig den fornødne viden om, hvad der kræves for at agere som ambassadør for god etik og adfærd hvor den teknologiske udvikling, digitalisering og den konkrete anvendelse af personfølsomme oplysninger i den kommunale organisation udmøntes.

Du får forståelse for de vigtigste faser i et projekt: Opstart, planlægning, styring, gennemførelse og evaluering. Du bliver fortrolig med, hvorfor og hvordan du kan bruge værktøjer til at arbejde med digitalisering. Du bliver bevidst om egne styrker og udviklingsområder som projektdeltager. Du bliver en digital Change Maker!

Fagets indhold

 • Værktøjer til at lede og styre projekter fra start til slut
 • Projektmodeller, herunder agile (adræt/fleksible) projektformer
 • Projektetablering og -mål
 • Håndtering af gruppedynamik og gruppeprocesser
 • Værktøjer til at designe processer og forløb - flowforståelse
 • Rapportering, opfølgning og kvalitetssikring
 • Planlægning, prioritering og proces
 • Projektet som forandringsproces
 • Konflikthåndtering og intervention i forbindelse med digital projektledelse
 • Praktisk træning i digital projektledelse
 • Vi arbejder med dit eget digitale projekt som case

Eksamen

Faget afsluttes med en eksamen, der tager sit udgangspunkt i din egen problemstilling fra din hverdag. Casen, på 2 sider, danner ramme for en mundtlig eksamen på 30. min.

Varighed

I alt 8 undervisningsdage, kl. 9.00-16.00, plus en dag med eksamen (30 min. pr delt.).

Datoer: 15/8 + 30/8 + 13/9 + 20/9 + 4/10 + 11/10 + 1/11 + 15/11 + Eksamen den 5-6/12 - 2018

Pris

Deltagelse koster 5,570 kroner per deltager.

Tilmelding

Sker ed at kontakte Lene Hølund Poulsen

Sted

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104 - (Guldbygningen)
8260 Viby J

For yderligere information

kontakt Chefkonsulent Thomas Hey på they@eaaa.dk eller 7228 6174