Butiksoptimering - Aarhus

Et fag på akademiuddannelsen i retail

Med 'butiksoptimering' bliver du i stand til selvstændigt at driftsoptimere den salgsklare butik. Du lærer at udvikle, gennemføre og vedligeholde rutiner i butikken.  

Du får viden om grundlæggende ressourcestyringsprincipper og kan dermed være en aktiv medspiller, når butikken skal optimere driften. Du lærer at anvende planlægningsværktøjer til styring af lager og butiksareal.

Undervisningen afvikles i Aarhus.

Målgruppe

'Butiksoptimering' er relevant for dig, der til dagligt arbejder med salg og driftsoptimering både inden for dagligvarehandlen og specialhandlen.

Faget henvender sig til dig, der søger værktøjer til struktur, rutiner, planlægning og styring af driften/salget.

Indhold

 • Optimal udnyttelse af butikkens ressourcer
 • Lagerstyring og aktuelt flow i butikken
 • Planlægning og effektivisering af varepræsentation
 • Storemanagement
 • Spacemanagement
 • Opnå større salg og kundeoplevelse ved eksponering i butikken
 • Aktivitetsplan år/sæson
 • Sikre effekt og implementering af kampagner
 • Zoneopdækning og effektivitet
 • Daglige rutiner, der sikrer salgsklare medarbejdere
 • Målstyret salg, der øger omsætning og indtjening.

Udbytte

'Butiksoptimering' er for dig, der ønsker værktøjer til at kunne:

 • implementere handlinger der sikrer større omsætning via øget BS/BQ
 • styre bemandingplaner, for derved at sikre en optimal effektivisering af ressourcerne og tiden i butiken
 • driftsoptimere lageret med henblik på logistik, ressourceforbrug og økonomi
 • nvende værktøjer til styring og optimering af den salgsklare butik, så at du målrettet kan se resultater
 • indgå i drøftelsen omkring generelle driftsforbedringer i butikken
 • planlægge varepræsentationer og kampagner således at driften udnyttes optimalt.

Eksamen og ECTS-point

'Butiksoptimering' afsluttes med en mundtlig prøve kombineret med et praktisk produkt og en disposition. Du får karakter efter 7-trinsskalaen. Faget giver 5 ECTS-point.

Datoer for undervisning og eksamen

 • Modul 1: 23.-24. maj
 • Modul 2: 6. juni
 • Eksamen: 19. juni

Investering

Investering i uddannelsen udgør kr. 8.000,- pr. deltager eksklusive moms, evt. ophold og transportomkostninger. Du har mulighed for at søge SVU (Statens Voksenuddannelses-Støtte), hvis du hører til målgruppen.

Investeringen på de 8000 kr. er fordelt således:

 • Kursusgebyr, kr. 4000
 • Materialer, kr. 900
 • Forplejning, kr. 600
 • Coaching i butik, kr. 2500