Målrettet videreuddannelse | ARLA 2019

Uddannelse og kompetenceudvikling for medarbejdere

Med dette udbud af efter- og videreuddannelse håber vi, du vil lade dig inspirere af vores muligheder for kompetenceudvikling.

Vi vil glæde os til at se dig og dine kolleger her på Erhvervsakademi Aarhus.

Afhængigt af din uddannelsesbaggrund kan du søge om at få dækket deltagerbetalingen:

Faglærte og ufaglærte, som er i job, kan få dækket deltagerbetaling til akademi- og diplomfag med op til 10.000 kr. pr. år via omstillingsfonden.

Læs mere om omstillingsfonden her 

Arla er med i Mejeribrugets Uddannelsesfond, og du kan derfor søge tilskud og få dækket dine omkostninger ved at tage på kompetencegivende uddannelse med ECTS point, kontakt din lokale tillidsrepræsentant og hør mere.

Konflikthåndtering og coaching

Akademifag 10 ECTS-point

Vi arbejder med konfliktmægling og forhandling i praksis. Vælg den rigtige løsningsmodel i en konfliktsituation og vær med til at sikre god kommunikation og et godt arbejdsklima i Arla.

Kommunikation i praksis

Akademifag 10 ECTS-point

Kommunikation i praksis giver dig en allround introduktion til de kommunikationdiscipliner, du som kommunikationsmedarbejder skal bruge i din hverdag.

Økonomistyring i praksis

Akademifag 10 ECTS-point

Bliv klogere på sammenhængene mellem de teoretiske modeller og det praktiske arbejde med økonomistyring. Du får bl.a. viden om budgetter, økonomirapportering, investring og finansering.

Salgspsykologi og grundlæggende salg

Akademifag 10 ECTS-point

Med salgspsykologi og grundlæggende salg får du, kompetencer til, hvordan du tilpasser din egen adfærd og agerer i forhold til forskellig kundeadfærd for derved at opnå bedre salgsresultater.