Digital projektstyring

Få en god indsigt i projektstyringens discipliner. På dette akademifag arbejdes der med de grundlæggende begreber for projektstyring - set fra digitaliseringens perspektiv.

Ledelse af digitaliseringsprojekter adskiller sig på en lang række områder fra ledelse af andre projekter, bl.a. fordi de ofte er meget dynamiske og fleksibel. Du bliver med faget 'digital projektstyring' mere bevidst om disse udfordringer, og du får metoder og teknikker til at styre, facilitere og drive en agil (adræt/fleksibel) arbejdsproces.

Gå direkte til tilmelding

Du får forståelse for de vigtigste faser i et projekt: opstart, planlægning, styring, gennemførelse og evaluering. Du får også en teammodel, som kan bruges i alle faser til at få en projektgruppe til at arbejde bedre. Du bliver bevidst om egne styrker og udviklingsområder som projektdeltager.

Du bliver en digital Change Maker!

Indhold

 • Værktøjer til at lede og styre projekter fra start til slut
 • Projektmodeller
 • Agile (adræt/fleksible) projektformer
 • Projektetablering og -mål
 • Håndtering af gruppedynamik og gruppeprocesser
 • Værktøjer til at designe processer og forløb - flowforståelse
 • Rapportering, opfølgning og kvalitetssikring
 • Planlægning, prioritering og proces
 • Projektet som forandringsproces
 • Konflikthåndtering og intervention i forbindelse med digital projektledelse
 • Praktisk træning i digital projektledelse
 • Vi arbejder med dit eget digitale projekt som case

Forudsætninger

Kriterierne for at blive optaget på faget er, at du har to års erhvervserfaring samt én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse (fx en kontoruddannelse)
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Undervisere

Undervisningen varetages af vores erfarne chefkonsulter/undervisere. Vi har stor praktisk erfaring både med projektledelse og uddannelse af projektdeltagere på alle niveauer.

Underviserens rolle at skabe et læringsrum, hvor deltagerne får de bedste muligheder for at bruge teorien, modellerne og værktøjerne i praksis. Du bliver fortrolig med, hvorfor og hvordan du kan bruge værktøjer til at arbejde med digitalisering.

Eksamen

Faget afsluttes med en eksamen, der tager sit udgangspunkt i din egen problemstilling fra din hverdag. En case der evt. beskriver din digitaliseringsudfordring og finder løsninger derpå. Casen danner ramme for en mundtlig eksamen på 30. min.

Varighed

I alt 8 undervisningsdage og undervisningen foregår fra kl. 9.00-16.00. Dertil kommer en dag med eksamen (30 minutter per deltager).

Datoer: 6/2, 20/2, 6/3, 20/3, 3/4, 17/4, 2/5 og 8/5 2018.

Eksamen: 29/5 og 30/5 2018.

Pris

Deltagerpisen er 6.900 kr. (momsfritaget).

Undervisningsmateriale koster kr. 350 kr. + moms.

Forplejning på kurset koster 1.600 kr. + moms.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby J

Find vej