Eksamen på Erhvervsakademi Aarhus

Her finder du en række dokumenter og vejledninger, der vedrører eksamen på akademi- eller diplomuddannelser.

Eksamensregler

Eksamensklager

1. Før du klager

Før du klager, er det en god idé at gå i dialog med din studievejleder. Studievejlederen kan hjælpe dig med at klarlægge, for det første, om der er noget at klage over, og for det andet, hvad du i givet fald bør lægge særligt vægt på i din klage.

Spørgsmål eller eventuelle tekniske udfordringer i forbindelse med indsendelse af klager sendes til klager@eaaa.dk

2. Tjek vejledning til at klage

Vil du klager over et retsligt spørgsmål, eksamensgrundlaget, prøveforløbet og bedømmelsen, så tjek her:

3. Udfyld klageskema

Du udfylder og sender din klage elektronisk. Vælg mellem to klageformer: