Webudvikling, backend (på engelsk)

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

Faget er obligatorisk for dig, som kommer med en baggrund som multimediedesigner.

Du lærer at udvikle moderne web-applikationer ved at anvende objektorienteret programmering. Vi lægger vægt på at tilføre kompetencer, der ikke indgår på multimediedesigneruddannelsen.

Du får viden om designmønstre, tcp/ip-arkitekturen som internettets protokolmæssige fundament, internettets struktur som client/server-platform, World Wide Webs fundamentale protokoller og client/server-arkitekturens muligheder og begrænsninger.

Udbytte

Du opnår kompetencer til at:

  • programmere objektorienteret med anvendelse af de grundlæggende begreber objekt, klasse, metode, konstruktør, indkapsling, grænseflader, nedarvning, specialisering, udvidelse og polymorfi
  • anvende protokolbaserede specialteknikker i programmering af webapplikationer
  • anvende programmeringsteknikker i samarbejde med protokoller til sikring af data og systemadgang
  • analysere et udviklingsønske med henblik på konstruktion af en webbaseret client/server-applikation
  • vælge og anvende egnede objektorienterede programmeringssprog til udvikling af webbaserede client/server-applikationer.

Eksamen og ECTS

'Webudvikling, backend' giver 10 ECTS-point. Hvis faget afvikles på engelsk, bestemmer du selv, om du vil aflevere opgaver og gå til eksamen på dansk eller engelsk. 

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "Webudvikling, backend (engelsk)" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som en del af en hel diplomuddannelse i webudvikling. Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt