Udviklingsmiljøer (på engelsk)

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

Med faget lærer du at vælge kvalificeret mellem forskellige udviklingsmiljøer i relation til platforme og netværk.

Du får viden om gængse udviklingsplatforme (fx Eclipse eller Visual Studio) og udviklingsmiljøer (fx Java eller .Net) og deres muligheder og begrænsninger.

Vi ser på cross-platform-udvikling, fx udvikling under Linux til brug i et Windows-system eller under Mac til et Linux-system.

Indhold

Du bliver i stand til at foretage et formålstjenligt valg mellem udviklingsmiljøer i relation til platform og netværk.

Udbytte

Du får kompetencer til at:

  • anvende mindst et gængst udviklingsmiljø
  • anvende mindst en gængs udviklingsplatform
  • analysere og udvælge en egnet platform og et egnet udviklingsmiljø til en given opgave.

Eksamen og ECTS

'Udviklingsmiljøer' giver 10 ECTS-point. Hvis faget afvikles på engelsk, bestemmer du selv, om du vil aflevere opgaver og gå til eksamen på dansk eller engelsk. 

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "Udviklingsmiljøer (engelsk)" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som en del af en hel diplomuddannelse i webudvikling. Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt