Udvikling til mobile enheder (på engelsk)

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

Med faget ‘udvikling til mobile enheder’ bliver du i stand til at udvikle applikationer til mobile enheder – fra ide til færdigudviklet, distributionsklar applikation. Du får viden om de centrale distributionskanaler, så du kan anvende dem i praksis eller rådgive andre om anvendelsesmulighederne.

Vi sætter udviklingen af mobilapplikationer i en forretningsmæssig kontekst, så du lærer om forskellige forretningsmodeller for distribution.

Vi ser på forskellige genrer inden for mobil software, og du lærer om forskellige programmeringsmæssige strategier, som kan anvendes i udviklingen af mobile applikationer. Her ser vi blandt andet på forskellige teknologiers egnethed til forskellige forretningsmæssige behov.

Vi ser på UI, anvendelse af data, integration med webservices, anvendelse af Cloud-services, interaktion mellem applikation og anvendelse af sensorer.

Fokus er på applikationer til Android, og vi anvender det objektorienterede sprog Java.

Undervisningen er på engelsk.

Udbytte

Med faget får du kompetencer, så du kan:

  • programmere til Android ved hjælp af Java og anvende de grundlæggende begreber objekt, klasse, metode, konstruktør, indkapsling, grænseflader, nedarvning, specialisering, udvidelse og polymorfi
  • anvende forskellige UI-designs på mobile enheder
  • evaluere forskellige modeller til distribuering og overvågning af applikationer
  • integrere en mobil løsning med andre applikationer, med omverdenen via sensorer eller med andre webbaserede applikationer.

Eksamen og ECTS

'Udvikling til mobile enheder' giver 10 ECTS-point. Hvis faget afvikles på engelsk, bestemmer du selv, om du vil aflevere opgaver og gå til eksamen på dansk eller engelsk. 

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "Udvikling til mobile enheder (engelsk)" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel diplomuddannelse i webudvikling. Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt