Webudvikling, frontend (engelsk)

Diplomuddannelsen i webudvikling

Faget er obligatorisk for dig, som kommer med en baggrund som datamatiker. Du lærer at udvikle moderne web-applikationer ved at anvende objektorienteret programmering. Du får forståelse for grundlæggende design og visuel kommunikation, og du bliver i stand til at designe simple brugergrænseflader ved at anvende æstetiske og kommunikative principper.

Gå direkte til tilmelding

Du får viden om internettets struktur som client/server-platform, tcp/ip-arkitekturen som internettets protokolmæssige fundament og World Wide Webs fundamentale protokoller.

Endvidere får du kendskab til forskellige mediers særlige karakteristika, svagheder og styrker, og du lærer at udforme en kommunikationsstrategi under hensyntagen til afsender, målgruppe, medier og virkemidler.

Undervisningen foregår på engelsk.

Dit udbytte 

Du opnår kompetencer til at:

  • anvende protokolbaserede specialteknikker i programmering af webapplikationer 
  • programmere og implementere en moderne, dynamisk webapplikation 
  • beherske designprincipper inden for typografi, farvelære, layout, komposition, æstetik og billedsprog – og anvende disse principper ved fremstilling af interaktive brugergrænseflader 
  • anvende programmeringsteknikker i samarbejde med protokoller til sikring af data og systemadgang 
  • anvende kommunikationsteorier, modeller og metoder til planlægning og fremstilling af digitale, visuelle kommunikationskoncepter 
  • anvende teorier om brugervenlighed og kan planlægge og gennemføre af brugertests 
  • analysere et udviklingsønske med henblik på konstruktion af en webbaseret client/server-applikation 
  • vælge og anvende egnede programmeringssprog til udvikling af klientsiden af webapplikationer 
  • analysere og anvende standardiserede dokumentmodeller i samarbejde med det valgte klientside programmeringssprog.

Eksamen og ECTS

'Webudvikling, frontend' giver 10 ECTS-point.

Hel uddannelse eller enkeltstående forløb

'Webudvikling, frontend' er et fag på diplomuddannelsen i webudvikling. Du kan også vælge at tage faget som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Sønderhøj 30
8260 Viby J

Find vej