Webudvikling, backend

Diplomuddannelsen i webudvikling

Faget er obligatorisk for dig, som kommer med en baggrund som multimediedesigner. Du lærer at udvikle moderne web-applikationer ved at anvende objektorienteret programmering. Vi lægger vægt på at tilføre kompetencer, der ikke indgår på multimediedesigneruddannelsen.

Gå direkte til tilmelding

Du får viden om designmønstre, tcp/ip-arkitekturen som internettets protokolmæssige fundament, internettets struktur som client/server-platform, World Wide Webs fundamentale protokoller og client/server-arkitekturens muligheder og begrænsninger.

Dit udbytte

Du opnår kompetencer til at:

  • programmere objektorienteret med anvendelse af de grundlæggende begreber objekt, klasse, metode, konstruktør, indkapsling, grænseflader, nedarvning, specialisering, udvidelse og polymorfi 
  • anvende protokolbaserede specialteknikker i programmering af webapplikationer 
  • anvende programmeringsteknikker i samarbejde med protokoller til sikring af data og systemadgang 
  • analysere et udviklingsønske med henblik på konstruktion af en webbaseret client/server-applikation 
  • vælge og anvende egnede objektorienterede programmeringssprog til udvikling af webbaserede client/server-applikationer.

Eksamen og ECTS

'Webudvikling, backend' giver 10 ECTS-point.

Hel uddannelse eller enkeltstående forløb

'Webudvikling, backend' er et fag på diplomuddannelsen i webudvikling. Du kan også vælge at tage faget som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Sønderhøj 30
8260 Viby J

Find vej