Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelse i webudvikling

Diplomuddannelsen i webudvikling udgør 60 ECTS-point. Uddannelsen består af tre obligatoriske fag, en række valgfag og et afsluttende diplomprojekt. Uddannelsen er sammensat af en række fag, der samlet dækker fagområdet og sikrer dig de relevante kompetencer.

Download studieordning

Vi udbyder uddannelsen som tompladsordning sammen med den tilsvarende professionsbacheloruddannelse. Det betyder, at du følger undervisningen sammen med studerende i dagtimerne. Derfor er det typiske, at du tager et fag per semester, indtil du til sidst afslutter med et diplomprojekt.

For at give dig den bedste sammenhæng i uddannelsen inden afgangsprojektet anbefaler vi generelt en bestemt rækkefølge ved særlige fagkombinationer. Er du i tvivl, eller har du en særlig profil eller særlige faglige forudsætninger, er du meget velkommen til at kontakte os med spørgsmål.

  • Tag 'webudvikling, backend', før du tager det obligatoriske fag 'udviklingsmiljøer eller nogle valgfag
  • Hvis du ikke er solidt funderet i relationelle databaser, så tag valgfaget 'grundlæggende databaser', før du tager valgfaget 'videregående databaser'.

Obligatoriske fag

Interfacedesign (10 ECTS)
Udviklingsmiljøer (10 ECTS)
Webudvikling, backend (10 ECTS)

Valgfag

Valgfag skal udgøre 15 ECTS-point, og heraf skal mindst 5 ECTS-point ligge inden for uddannnelsens faglige område. Ud over diplom i webudvikling ligger også diplomuddannelserne i softudvikling og it-sikkerhed inden for området for it og teknik.

På diplom i webudvikling udbyder vi følgende valgfag:

Frameworks og versionsstyring (10 ECTS)
Grundlæggende databaser (5 ECTS)
Videregående databaser (5 ECTS)
Udvikling til mobile enheder (10 ECTS)
Sikkerhed (10 ECTS)
Virtual Reality & Augmented Reality Development (10 ECTS)

De resterende 10 ECTS-point kan vælges frit inden for vores diplomuddannelser. Kontakt os, hvis du ønsker vejledning om valgfag. 

Afgangsprojekt

Afgangsprojekt, webudvikling (15 ECTS)

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig

Hvis du efteruddanner dig, er det også godt for firmaet

Jens Christian og Brian tog springet ind på en diplomuddannelse i webudvikling. Det er win-win for dem og deres firma

Læs artiklen her