Frameworks og versionsstyring

Diplomuddannelsen i webudvikling

Med faget ’frameworks og versionsstyring’ bliver du introduceret til frameworks-tankegangen og får praktisk erfaring med udvalgte frontend (AngularJS) og backend frameworks (Laravel og MEAN stack, dvs. Node.js, Express, MongoDB og AngularJS).

Du kommer desuden til at arbejde med versionsstyring af kildekode og lærer at udarbejde komparative analyser af forskellige framework-teknologier.

Undervisningen foregår på engelsk.

Dit udbytte

Med faget får du kompetencer, så du kan:

  • udvælge og anvende det frameworks, som passer til det konkrete projekt
  • versionsstyre kildekode
  • udvikle webapplikationer ved hjælp af udvalgt frameworks
  • Foretage komparative analyser af frameworks på baggrund af opsatte evalueringskriterier.

Eksamen og ECTS

'Frameworks og versionsstyring' giver 10 ECTS-point.