Afgangsprojekt

Diplomuddannelsen i webudvikling

Diplomprojektet skal vise din evne til på et analytisk og metodisk grundlag at bearbejde en kompleks og praksisnær problemstilling i relation til en konkret opgave inden for webudvikling.

Problemformuleringen til diplomprojektet udarbejdes af dig og emnet skal være relateret til en virksomhed. Problemformuleringen skal godkendes af Erhvervsakademi Aarhus.

Når du skal løse problemstillingen er det vigtigt, at du anvender centrale teorier og metoder fra uddannelsen.