Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelse i webudvikling

Diplomuddannelsen i webudvikling udgør 60 ECTS-point. Uddannelsen består af et brobygningsfag, to obligatoriske fag, en række valgfag og et afsluttende diplomprojekt. Uddannelsen er sammensat af en række fag, der samlet dækker fagområdet og sikrer dig de relevante kompetencer.

Da vi udbyder uddannelsen som tompladsordning sammen med den tilsvarende professionsbacheloruddannelse, forestiller vi os, at du tager et fag per semester, og derefter afslutter med et diplomprojekt.

Du kan vælge mellem følgende fag:

Brobygningsfag

Du skal vælge ét af brobygningsfagene, som passer til din adgangsgivende baggrund.

Web-programmering og backend (brobygning for multimediedesignere 10 ECTS)
Web-programmering og frontend (brobygning for datamatikere 10 ECTS)

Obligatoriske fag

Databaser (5 ECTS)
Interfacedesign og digital æstetik (10 ECTS)

Valgfag

CMS (5 ECTS)
Frameworks og versionsstyring (10 ECTS)
Mobiludvikling, Android (10 ECTS)
Sikkerhed (10 ECTS)
Udviklingsmiljøer (5 ECTS)

Afgangsprojekt

Afgangsprojekt, webudvikling (15 ECTS)