Grundlæggende databaser (engelsk)

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

Med faget 'grundlæggende databaser' bliver du i stand til at indgå i databaseanvendelse og databaseudvikling i en webkontekst.

På faget arbejder du med datamodeller i Crows foot notation, og med opbygning af en web-relateret database i Microsoft SQL Server. Vi kommer godt omkring CRUD operationer, views, stored procedures, functions samt kigger lidt på transactions og triggers.

Udbytte

Du får kompetencer til at:

  • analysere og anvende den relationelle model og/eller XML som en integrerende del af en webapplikation
  • arbejde med modelleringssprog til datamodellering
  • arbejde med distribuerede og objektorienterede databaser og deres udbredelse og anvendelse i webapplikationer

Eksamen og ECTS

'Grundlæggende databaser' giver 5 ECTS-point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "Grundlæggende databaser (engelsk)" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel diplomuddannelse i webudvikling. Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Grundlæggende databaser (engelsk)

Startdato: 06-09-2021

Opstartsgaranti

Pris: 2.500 kr.

Tidspunkt: Dag

Dag - mandage kl. 8.30-14.00