Grundlæggende databaser (på engelsk)

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

Med faget 'grundlæggende databaser' bliver du i stand til at indgå i databaseanvendelse og databaseudvikling i en webkontekst.

På faget arbejder du med datamodeller i Crows foot notation, og med opbygning af en web-relateret database i Microsoft SQL Server.

Vi kommer godt omkring CRUD operationer, views, stored procedures, functions samt kigger lidt på transactions og triggers.

Udbytte

Du får kompetencer til at:

  • analysere og anvende den relationelle model og/eller XML som en integrerende del af en webapplikation
  • arbejde med modelleringssprog til datamodellering
  • arbejde med distribuerede og objektorienterede databaser og deres udbredelse og anvendelse i webapplikationer

Eksamen og ECTS

'Grundlæggende databaser' giver 5 ECTS-point. Hvis faget afvikles på engelsk, bestemmer du selv, om du vil aflevere opgaver og gå til eksamen på dansk eller engelsk. 

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "Grundlæggende databaser (engelsk)" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel diplomuddannelse i webudvikling. Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt