Diplomuddannelse i webudvikling

Diplomuddannelsen i webudvikling er en deltidsuddannelse for dig, der vil arbejde med udvikling af webteknologier inden for en række forskellige anvendelsesområder og distributionsplatforme.

På uddannelsen lægger vi specielt vægt på, at du kommer til at arbejde med teknologier, der sikrer, at du er parat til at indgå i mange forskellige typer af job. Det kan være fra de mere avancerede webudviklingsprojekter, hvor produkterne retter sig mod mange forskellige platforme, til udnyttelsen af multimedier – audio, video, mv. i integrerede kommunikationsløsninger.

Uddannelsen er en overbygning til multimediedesigner- eller datamatikeruddannelsen.

Skab balance i karrieren med en diplomuddannelse

Med diplomuddannelsen i webudvikling bygger du oven på din praktiske erfaring, så du får ny teoretisk viden, mens du er i job. I undervisningen arbejder du med egne cases i en brancherettet undervisningsform, der giver den rette balance mellem teori og praksis.

En diplomuddannelse er en overbygningsuddannelse, som er på niveau med en bacheloruddannelse. Hvis du vil bygge videre på din diplomuddannelse, er næste skridt en master- eller kandidatuddannelse som fx master i it.

Undervisere med brancheerfaring

Underviserne på uddannelsen har mange års erhvervserfaring fra it-branchen, og de underviser ud fra en praksisorienteret tilgang. Med uddannelsen får du også unikke muligheder for at sparre og udvide dit netværk, da dine medstuderende også kommer fra den it-branchen.

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i webudvikling er en efteruddannelse på bachelorniveau, som de fleste typisk tager på cirka 3 år. Du kan tage hele diplomuddannelsen, eller du kan vælge enkelte fag som selvstændige kompetencegivende forløb.

Uddannelsen er sammensat af en række fag, der samlet dækker fagområdet. Det sikrer dig de relevante kompetencer, fordi du kan tage de valgfag, der passer til behovet for dig og din virksomhed.

Uddannelsen svarer til 60 ECTS-point og består af tre obligatoriske fag, en række valgfag og et afgangsprojekt.

Obligatoriske fag

Interfacedesign (10 ECTS)

Udviklingsmiljøer (10 ECTS)

Webudvikling, backend (10 ECTS)

Afgangsprojekt (15 ECTS)

Valgfag

Valgfag skal udgøre 15 ECTS-point, og heraf skal mindst 5 ECTS-point ligge inden for uddannelsens faglige område (it og teknik). Ud over diplom i webudvikling ligger også diplomuddannelserne i softwareudvikling og it-sikkerhed inden for området for it og teknik.

På diplom i webudvikling udbyder vi følgende valgfag:

Frameworks og versionsstyring (10 ECTS)

Grundlæggende databaser (5 ECTS)

Videregående databaser (5 ECTS)

Progressive Web Apps (5 ECTS)

Udvikling til mobile enheder (10 ECTS)

Sikkerhed (10 ECTS)

Virtual Reality & Augmented Reality Development (10 ECTS)

De evt. resterende 10 ECTS-point inden for valgfag kan vælges frit inden for vores diplomuddannelser. Kontakt os, hvis du ønsker vejledning om valgfag.

Studieordning

Gå på opdagelse i studieordningen for diplomuddannelsen i webudvikling (pdf)

Hvilken rækkefølge skal jeg tage fagene i?

For at give dig den bedste sammenhæng i uddannelsen inden afgangsprojektet anbefaler vi en bestemt rækkefølge ved særlige fagkombinationer.

Er du i tvivl, eller har du en særlig profil eller særlige faglige forudsætninger, er du meget velkommen til at kontakte os med spørgsmål.

Studietilfredshed

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores diplomuddannelser her

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på diplomuddannelsen, hvis du opfylder optagelseskravene, eller ud fra en individuel vurdering af din uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring.

For at blive optaget direkte på diplomuddannelsen skal du have gennemført en relevant uddannelse på niveau med en:

  • Erhvervsakademiuddannelse
  • Akademiuddannelse, også kaldet en videregående voksenuddannelse (VVU)

Du skal desuden have 2 års relevant erhvervserfaring opnået efter din adgangsgivende uddannelse.

Du kan dog også blive optaget, hvis du opfylder alle disse 3 kriterier:

  • En gennemført uddannelse minimum på niveau med en akademiuddannelse
  • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen
  • 4 års relevant erhvervserfaring, som du har opnået inden eller sideløbende med din adgangsgivende uddannelse

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du kontakte os, for at få vurderet, om din uddannelses- og erhvervserfaring kan sidestilles med uddannelsens formelle krav.

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det, kan du overveje at få lavet en realkompetencevurdering. Realkompetencer er den viden og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem.

Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs mere om realkompetencevurdering

Er du i tvivl om dine muligheder?

Du er altid velkommen til at skrive til studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller ringe på telefon 7228 6020.

Eller book en tid til en gratis individuel karrieresamtale

Praktiske informationer

Nedenunder kan du se praktiske informationer om tilmelding og betaling af en efteruddannelse.

Uddannelsen gennemføres som undervisning i dagtimerne.

Undervisningen foregår på Ringvej Syd 104, 8260 Viby J.

Du tilmelder dig ét fag ad gangen når det passer dig. Du tilmelder dig løbende de enkelte fag, uanset om du vil have ét eller flere fag, eller du går efter at få en hel efteruddannelse.

Er det første gang, du tilmelder dig efteruddannelse hos Erhvervsakademi Aarhus? Så skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation på din uddannelsesbaggrund og et CV (som du let kan lave via LinkedIn).

Tilmeldingsfristen er normalt 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser.

Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Du eller din arbejdsgiver betaler løbende pr. fag, du tilmelder dig. Prisen ser du på hvert fag. Derudover skal du tage højde for udgifter til bogindkøb.

Herunder har vi listet forskellige støttemuligheder til at få dækket deltagerbetaling, transport eller bøger. De kan være relevante for dig -  afhængigt af din situation:

  • Omstillingsfonden - tilskud på 10.000 pr. år til efteruddannelse for faglærte og ufaglærte, som er i job.
  • Kompetencefonde - tilskud til medarbejdere, som er omfattet af overenskomst med tilhørende kompetencefond.

Er du i tvivl om, hvilke støttemuligheder du selv kan bruge, er du meget velkommen til at kontakte vores studievejledning.

Aktuelle fag

Interfacedesign (på engelsk)

Startdato: 25-08-2022

Pris: 13.200 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Afgangsprojekt - webudvikling

Startdato: 30-08-2022

Opstartsgaranti

Pris: 15.200 kr.

Tidspunkt: Intro-møde kl. 9-12

Læs mere

Progressive Web Apps (på engelsk)

Startdato: 16-09-2022

Pris: 6.600 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Webudvikling, backend (på engelsk)

Startdato: 09-01-2023

Pris: 13.200 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Afgangsprojekt - webudvikling

Startdato: 24-01-2023

Opstartsgaranti

Pris: 15.200 kr.

Tidspunkt: Intro-møde kl. 9-12

Læs mere

Virtual Reality and Augmented Reality Development (på engelsk)

Startdato: 11-04-2023

Pris: 13.200 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Randi Ankjær Rasmussen

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Randi Ankjær Rasmussen

uddannelsessekretær

Mail: deltid@eaaa.dk

Telefon: 7228 6163