Vurdering af igangværende virksomheder

Diplomuddannelsen i vurdering

Dit udbytte

Med faget lærer du: 

  • at analysere de data, der er nødvendige for at kunne vurdere en igangværende virksomhed i lejede lokaler, i egne lokaler, i et butikscenter og en igangværende mindre erhvervsvirksomhed
  • selvstændigt at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og i overensstemmelse med mægler-etiske regler påtage dig ansvar inden for rådgivning om salg og belåning af en igangværende virksomhed
  • at budgetlægge og at læse og opbygge et driftsregnskab
  • at arbejde med momsretslige regler i relation til fast ejendom.
  • at håndtere ejendomsporteføljer, der både indeholder momspligtig leje og momsfri leje

Eksamen og ECTS

'Vurdering af igangværende virksomheder' svarer til 5 ECTS-point.