Vurdering af erhvervsejendomme

Diplomuddannelsen i vurdering

Du bliver kvalificeret til at udforme grundlaget for konkrete vurderingsopgaver, at udarbejde vurderingsaftaler og foreslå valg af vurderingstema. Du lærer at udarbejde lejeoversigt og driftsbudget på baggrund af lejekontrakter og markedsnormer

Gå direkte til tilmelding

Indhold

 • Aftalegrundlag
 • Regler i planloven, miljølovgivningen, naturbeskyttelsesloven, udstykningsloven, byggelovgivningen m.v
 • Materialer, byggeteknikker og omkostninger til opførelse og renovering af erhvervsejendomme 
 • Indhentelse af ejendomsdata, markedsdata m.v.
 • Vurderingsgrundlag i form af lejeoversigter, driftsbudgetter m.v.
 • Beregning ved brug af de mest anvendte metoder – den afkastbaserede model samt DCF

Dit udbytte

Med faget 'vurdering af erhvervsejendomme lærer du at:  

 • udarbejde grundlag for at kunne påtage sig vurderingsopgaver
 • indhente og analysere markeds- og ejendomsdata til brug for vurdering af erhvervsejendomme
 • udarbejde lejeoversigt og driftsbudget på baggrund af lejekontrakter, markedsnormer m.v.
 • foretage beregne og opstille værdiansættelse af erhvervsejendomme 
 • indgå selvstændigt i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage dig ansvar for vurdering af erhvervsejendomme, herunder at udfærdige og begrunde en vurderingsrapport

Eksamen og ECTS

'Vurdering af erhvervsejendomme' giver 10 ECTS-point. 

Hel uddannelse eller enkeltstående forløb

'Vurdering af erhvervsejendomme' er et fag på diplomuddannelsen i vurdering. Du kan også vælge at tage faget som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby J

Find vej