Vurdering af erhvervsejendomme

Diplomuddannelsen i vurdering

Du bliver kvalificeret til at udforme grundlaget for konkrete vurderingsopgaver, at udarbejde vurderingsaftaler og foreslå valg af vurderingstema. Du lærer at udarbejde lejeoversigt og driftsbudget på baggrund af lejekontrakter og markedsnormer

Indhold

 • Aftalegrundlag
 • Regler i planloven, miljølovgivningen, naturbeskyttelsesloven, udstykningsloven, byggelovgivningen m.v
 • Materialer, byggeteknikker og omkostninger til opførelse og renovering af erhvervsejendomme 
 • Indhentelse af ejendomsdata, markedsdata m.v.
 • Vurderingsgrundlag i form af lejeoversigter, driftsbudgetter m.v.
 • Beregning ved brug af de mest anvendte metoder – den afkastbaserede model samt DCF

Dit udbytte

Med faget 'vurdering af erhvervsejendomme lærer du at:  

 • udarbejde grundlag for at kunne påtage sig vurderingsopgaver
 • indhente og analysere markeds- og ejendomsdata til brug for vurdering af erhvervsejendomme
 • udarbejde lejeoversigt og driftsbudget på baggrund af lejekontrakter, markedsnormer m.v.
 • foretage beregne og opstille værdiansættelse af erhvervsejendomme 
 • indgå selvstændigt i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage dig ansvar for vurdering af erhvervsejendomme, herunder at udfærdige og begrunde en vurderingsrapport

Eksamen og ECTS

'Vurdering af erhvervsejendomme' giver 10 ECTS-point.