Vurdering af ejendomsselskaber og ejendomstransaktioner

Diplomuddannelse i vurdering og ejendomsinvestering

Med valgfaget 'vurdering af ejendomsselskaber og ejendomstransaktioner' får du værktøjer til at indgå et i fagligt, tværfagligt, tværsektorielt og praksisnært samarbejde omkring komplekse moms- og skattemæssige strukturer og forhold vedrørende fast ejendom.

Det gælder både i relation til korrekt værdiansættelse af ejendomsselskaber og investeringsejendomme med både momspligtige og momsfrie lejere.

Gå direkte til tilmelding

Indhold

  • Momslovgivningen i relation til ejendomstransaktioner og driftsmæssige dispositioner samt momsmæssige potentialer ved optimeringer og anvendelse af optimale modeller i relation til overdragelse af ejendomsselskaber og ejendomstransaktioner
  • Håndtering af udskudt skat samt prisfastsættelse af denne
  • Budgetteringsmetoder og budgetter informationsværdi
  • Forståelse af vigtige momenter ved gennemgang af regnskaber for lejere eller et regnskab, når det er ejendomsselskabet som overdrages

Udbytte

Med valgfaget lærer du: 

  • Reglerne om skattemæssige afskrivninger for investeringsejendomme
  • Påvirkning af udskudt skat ved forskellig regnskabspraksis i årsrapporten
  • Moms- og skattemæssige forhold ved omstrukturering af en ejendomskoncern, herunder konsekvenserne af tilbudspligt og tinglysning
  • Kunne vurdere elementerne i et regnskab til brug for hhv. en kreditvurdering af lejere samt momenter, som kan være afgørende ved salg af et ejendomsselskab eller et selskab, hvori der ligger en ejendom
  • Kunne håndtere reglerne omkring momsreguleringsforpligtelser samt at vurdere konsekvenserne ved skift af strategi fra salg til udlejninger
  • Indgå tværfagligt og praksisnært samarbejde omkring komplekse moms- og skattemæssige strukturer og forhold vedrørende fast ejendom i relation til korrekt værdiansættelse af ejendomsselskaber og investeringsejendom med både momspligtige og momsfrie lejere

Eksamen og ECTS

'Vurdering af ejendomsselskaber og ejendomstransaktioner' giver 10 ECTS-point.
Faget afsluttes med en mundtlig eksamen. 

Hel uddannelse eller enkeltstående forløb

'Vurdering af ejendomsselskaber og ejendomstransaktioner' er et fag på diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering. Du kan også vælge at tage faget som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby J

Find vej