Vurdering af boliginvesterings- og andelsboligejendomme samt særlige vurderinger

Diplomuddannelsen i vurdering

Dit udbytte

Med faget lærer du at:

  • indhente og analysere data, der er nødvendige for at kunne vurdere boliginvesteringsejendomme og udføre særlige vurderinger
  • indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar for vurdering af andelsboligejendomme i henhold til andelsboligloven og udføre særlige vurderinger.

Indhold

  • Vurdering af boliginvesteringsejendomme og de særlige forhold, der gør sig gældende i forhold til de forskellige typer af boliginvesteringsejendomme herunder vurdering af andelsboligforeningers ejendomme.
  • Særlige vurderinger

Eksamen og ECTS

'Vurdering af boliginvesterings- og andelsboligejendomme samt særlige vurderinger' svarer til 5 ECTS-point.