Vurdering af boliginvesterings- og andelsboligejendomme samt særlige vurderinger

Diplomuddannelsen i vurdering

Med faget får du viden om vurdering af boliginvesteringsejendomme og de særlige forhold, der gør sig gældende i forhold til de forskellige typer af boliginvesteringsejendomme herunder vurdering af andelsboligforeningers ejendomme.

Gå direkte til tilmelding

Dit udbytte

Med faget lærer du at:

  • indhente og analysere data, der er nødvendige for at kunne vurdere boliginvesteringsejendomme og udføre særlige vurderinger
  • indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar for vurdering af andelsboligejendomme i henhold til andelsboligloven og udføre særlige vurderinger.

Eksamen og ECTS

'Vurdering af boliginvesterings- og andelsboligejendomme samt særlige vurderinger' svarer til 5 ECTS-point. 

Hel uddannelse eller enkeltstående forløb

'Vurdering af boliginvesterings- og andelsboligejendomme samt særlige vurderinger' er et fag på diplomuddannelsen i vurdering. Du kan også vælge at tage faget som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby J

Find vej