Metode og videnskabsteori

Diplomuddannelsen i vurdering

'Metode og videnskabsteori' giver dig en generel forståelse for sammenhængen mellem teori og anvendelsen heraf i konkrete situationer. I faget lægges der vægt på refleksion over de anvendte teorier, metoder og resultater.

Du kommer til at arbejde med opstilling af problemstillinger, formulering af formål med analyser samt vurdering, præsentation og anvendelse af analyseresultater.

Indhold

 • Videnskabsteori
 • Metoder til indsamling af data, både kvalitative og kvantitative
 • Metoder til vurdering af data
 • Analyseformer 
 • Præsentation af problemstilling, metodevalg og analyseresultater

Dit udbytte

Med 'metode og videnskabsteori' får du kompetencer til at:

 • præsentere skriftlige projekter på en faglig stringent måde
 • opbygge en logisk orden i dine rapporter
 • formulere dig præcist
 • analysere problemstillinger og vurdere metodemæssige løsningstilgange
 • træffe valg omkring analysemetoder på et fagligt kvalificeret grundlag
 • vurdere analyseresultaters kvalitet i forhold til gyldighed og pålidelighed

Eksamen og ECTS

'Metode og videnskabsteori' svarer til 5 ECTS-point.