Investeringsteori

Diplomuddannelsen i vurdering

'Investeringsteori' giver dig, der arbejder med investering i erhvervsejendomme, stærke kompetencer inden for rådgivning om investering og belåning af erhvervsejendomme.

Du får uundværlig viden om investeringsteorier- og begreber og bliver derigennem bedre kvalificeret til at analysere investorens overvejelser og formidle og begrunde de valgte handlinger og løsninger.  

Faget danner grundlaget for den afkastbaserede model og DCF-modellen, der begge inddrages i undervisningen.

Udbytte

Med 'investeringsteori får du: 
  • forståelse for den afkastbaserede model og DCF-modellen, der anvendes ved værdiansættelse af erhvervsejendom
  • indsigt i de økonomiske overvejelser, en investor gør sig i forbindelse med investering i en erhvervsejendom. 
  • viden om de kalkulationer, en investor laver forud for investering i en erhvervsejendom samt de økonomiske overvejelser en investor gør sig i forbindelse med sammensætningen af sin portefølje af ejendomme.
  • viden om kapitalstrukturer og rentedannelse i samfundet og om mulighederne for belåning af erhvervsejendomme af enhver art, herunder lovgivningens regler om realkreditbelåning.

Eksamen og ECTS

'Investeringsteori' giver 5 ECTS-point.