Investeringsteori

Diplomuddannelsen i vurdering

'Investeringsteori' giver dig, der arbejder med investering i erhvervsejendomme, stærke kompetencer inden for rådgivning om investering og belåning af erhvervsejendomme.

Gå direkte til tilmelding

Du får uundværlig viden om investeringsteorier- og begreber og bliver derigennem bedre kvalificeret til at analysere investorens overvejelser og formidle og begrunde de valgte handlinger og løsninger.  

Faget danner grundlaget for den afkastbaserede model og DCF-modellen, der begge inddrages i undervisningen.

Udbytte

Med 'investeringsteori får du: 
  • forståelse for den afkastbaserede model og DCF-modellen, der anvendes ved værdiansættelse af erhvervsejendom
  • indsigt i de økonomiske overvejelser, en investor gør sig i forbindelse med investering i en erhvervsejendom. 
  • viden om de kalkulationer, en investor laver forud for investering i en erhvervsejendom samt de økonomiske overvejelser en investor gør sig i forbindelse med sammensætningen af sin portefølje af ejendomme.
  • viden om kapitalstrukturer og rentedannelse i samfundet og om mulighederne for belåning af erhvervsejendomme af enhver art, herunder lovgivningens regler om realkreditbelåning.

Eksamen og ECTS

'Investeringsteori' giver 5 ECTS-point. 

Hel uddannelse eller enkeltstående forløb

'Investeringsteori' er et fag på diplomuddannelsen i vurdering. Du kan også vælge at tage faget som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby J

Find vej