Internationale vurderingsprincipper

Diplomuddannelsen i vurdering

Indhold

Undervisningen og læringen er fokuseret på, hvordan værdiansættelsesstandarder giver kunderne tillid til, at en værdiansættelse er foretaget i overensstemmelse med de højeste faglige standarder. 

Undervisningen vil illustrere, hvordan værdiansættelses standarder sætter en ramme for "best practice" i udførelse og levering af vurderinger til forskellige formål. 

Undervisningen er på engelsk.

Dit udbytte

  • Faget giver dig, der arbejder med vurdering af erhvervslokaler- og ejendomme, den nødvendige viden og forståelse for anvendelse af værdiansættelse standarder udviklet af anerkendte standardsættere.
  • Faget giver dig viden om internationale vurderingsprincipper fra bl.a. RICS og TEGoVA, og gør dig i stand til at anvende principperne i forbindelse med dine vurderinger samt rådgive dine kunder i overensstemmelse med internationale vurderingsprincipper.

Eksamen og ECTS

'Internationale vurderingsprincipper' svarer til 5 ECTS-point.