Grundlæggende bolig- og erhvervslejeret

Diplomuddannelsen i vurdering

'Grundlæggende bolig- og erhvervslejeret' giver dig et dybdegående kendskab til erhvervs- og boliglejelovgivningen, samt retspraksis indenfor området. Du får kompetencer inden for bl.a. lejefastsættelse, herunder optimering af lejeindtægter samt rådgivning om udlejning af bolig- samt erhvervslejemål.

Indhold

 • Lejelovgivningen (lejelov, boligreguleringslov samt erhvervslejelov)
 • Retspraksis
 • Metoder samt analyseformer i relation til bolig- og erhvervsejendomme
 • Lejefastsættelse
 • Rådgivning med udgangspunkt i ovennævnte regelsæt, samt ud fra de mægleretiske regler

Dit udbytte

Du opnår bl.a. færdigheder og kompetencer til at:

 • analysere principper for lejefastsættelse samt lejeforhøjelser
 • vurdere lejekontrakter m.v., da fejl og mangler i kontrakterne kan få væsentlig betydning for ejendommens rentabilitet
 • foretage vurdering af lejeniveau
 • arbejde med garantistillelse, fraflytningsforpligtelser m.v.
 • at påtage sig ansvar indenfor rådgivning om udlejning og lejefastsættelse af forskellige bolig- og erhvervslejemål.
 • indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde indenfor vurderingsområdet

Eksamen og ECTS

'Grundlæggende bolig- og erhvervslejeret' svarer til 10 ECTS-point. Faget afsluttes med mundtlig eksamen