Afgangsprojekt, vurdering

Diplomuddannelsen i vurdering

Indhold

Projektet skal vise, at du kan kombinere teoretiske, praktiske og udviklingsorienterede elementer og dermed løse en relevant problemstilling i praksis.

Dit udbytte

Afgangsprojektet tager udgangspunkt i en praksisnær problemstilling og giver dig: 

  • Udviklingsbaseret viden om principper og processer inden for vurdering af kommercielle ejendomme og igangværende virksomheder på det merkantile område, så du kan forstå og reflektere over forholdet mellem praksis og teori. 
  • Færdigheder, så du kan anvende, analysere og reflektere over teori og metoder i relation til vurdering af kommercielle ejendomme og igangværende virksomheder samt færdigheder i at beskrive, formulere og formidle vurderingsproblemstillinger og løsninger.
  • Kompetencer, så du kan styre et hovedopgaveprojekt og formulere velargumenterede svar på abstrakte og konkrete problemstillinger i forbindelse med vurdering samt kvalitativt at vurdere forskellige løsnings-alternativer på abstrakte og konkrete problemstillinger i relation til vurdering 

Afgangsprojektet udarbejdes individuelt og svarer til 15 ECTS-point.