Afgangsprojekt, vurdering

Diplomuddannelsen i vurdering

Projektet skal vise, at du kan kombinere teoretiske, praktiske og udviklingsorienterede elementer og dermed løse en relevant problemstilling i praksis.

Gå direkte til tilmelding

Dit udbytte

Afgangsprojektet tager udgangspunkt i en praksisnær problemstilling og giver dig: 

  • Udviklingsbaseret viden om principper og processer inden for vurdering af kommercielle ejendomme og igangværende virksomheder på det merkantile område, så du kan forstå og reflektere over forholdet mellem praksis og teori. 
  • Færdigheder, så du kan anvende, analysere og reflektere over teori og metoder i relation til vurdering af kommercielle ejendomme og igangværende virksomheder samt færdigheder i at beskrive, formulere og formidle vurderingsproblemstillinger og løsninger.
  • Kompetencer, så du kan styre et hovedopgaveprojekt og formulere velargumenterede svar på abstrakte og konkrete problemstillinger i forbindelse med vurdering samt kvalitativt at vurdere forskellige løsnings-alternativer på abstrakte og konkrete problemstillinger i relation til vurdering 

Eksamen og ECTS

Afgangsprojektet udarbejdes individuelt og svarer til 15 ECTS-point.

Intromøde på startdatoen

På startdatoen for afgangsprojektet holder vi et intromøde, hvor det er vigtigt, at du deltager.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby J

Find vej