Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelse i vurdering og ejendomsinvestering

Diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering udgør 60 ECTS-point. Uddannelsen består af fem obligatoriske fag, et valgfag og et afsluttende diplomprojekt. 

Download studieordning

Du kan tage en hel diplomuddannelse, eller du kan tage de enkelte fag som selvstændige kompetencegivende forløb. 

1. semester

Grundlæggende bolig- og erhvervslejeret (10 ECTS)
Investeringsteori og økonomisk metode (5 ECTS)

2. semester

Vurdering af erhvervsejendomme og internationale vurderingsmetoder (10 ECTS)
Særlige vurderinger, byggeteknik- og omkostninger (5 ECTS)

3. semester

Vurdering af boliginvesterings- og andelsboligejendomme (5 ECTS)
Valgfag (10 ECTS)

4. semester

Afgangsprojekt (15 ECTS)

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig