Adgangskrav

Diplomuddannelse i vurdering

For at blive optaget på uddannelsen skal du have gennemført en erhvervsakademiuddannelse som finansøkonom eller markedsføringsøkonom eller en professionsbacheloruddannelse i finans eller international handel og markedsføring.

Andre adgangsgivende uddannelser er HA, HD el. lign. eller en relevant videregående voksenuddannelse som Akademiuddannelse (AU) i Finansiel Rådgivning samt relevant kandidatuddannelser.

Ud over den adgangsgivende uddannelse skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring, sideløbende med eller efter du har gennemført din adgangsgivende uddannelse.

Individuel kompetencevurdering

Hvis ikke du opfylder adgangskravene kan du få vurderet, om din uddannelses- og erhvervserfaring kan sidestilles med formelle kompetencer som beskrevet i uddannelsens fagbeskrivelse og bekendtgørelse.

Anerkendelse kan gives i form af:

  • Adgang til optagelse på uddannelse, hvis du søger ind uden at opfylde de fastsatte adgangskrav, og det vurderes, at dine erfaringer kan sidestilles med adgangskravene eller dele heraf
  • Bevis for dele af uddannelsen eller hele uddannelsen, hvis du søger om optagelse, og du i forvejen har fag, som kan sidestilles med fagmoduler på uddannelsen.

Hvis du er i tvivl om dine muligheder, er du velkommen til at skrive til studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller ringe på telefon 7228 6020.