Tender management

Diplomuddannelsen i transport og supply chain optimering

Det er formålet, at du tilegner dig viden, færdigheder og kompetencer til at kunne forstå og agere med aktørerne i en tender inden for transport, herunder at kunne forstå de indbyggede risici samt arbejde med projektbeskrivelser, - roller og -processer.

Faget indhold

 • Aktører der indgår i en tender inden for transport, og den risiko der ligger heri.
 • Projektlederrollen i forbindelse med Tenders, herunder at udfærdige projektbeskrivelser og specifikationer
 • Projektets faser, herunder at etablere, udvikle og afslutte Tender-projekter
 • Projektets processer og struktur i relation hertil.
 • Rådgivning omkring tenders på strategisk niveau.

Dit udbytte

Med faget får du: 

Viden og forståelse

Det er målet, at du har viden om og forståelse af

 • aftaleret, herunder aftaleindgåelse og aftalers gyldighed.
 • aftalers omfang og fortolkning og International aftaleindgåelse.
 • centrale metoder og modeller inden for begrebet key account management (hvordan tilfører man værdier til kunden, IT, services mm.).
 • faserne i forhandlinger.
 • muligheder for at minimere risici.

Færdigheder

Det er målet, at du har færdigheder til at

 • vurdereøkonomiske forhold der indgår i tenders, og kunne identificere, vurdere og analysere udbudsmateriale.
 • kunne anvende projektstyringsværktøjer og faserne, samt strukturerer projektet i faser og herunder kunne vurdere økonomien der indgår.
 • kunne udføre opfølgning på resultater og tenderudbud både internt som i relation hos andre aktører.
 • kunne sikre økonomi, ressourceforbrug og dokumentationen ved opfølgning.
 • kunne vurdere risici, og lave en risk-analyse.
 • have redskaber (kommunikative) til at stille kritiske eller opklarende spørgsmål i bud (tender)fasen.

Kompetencer
Det er målet, at du kan

 • indgå i rollen som projektleder i alle projektets faser.
 • kritisk vurdere og afdække risici og finde/rådgive om minimering af disse.
 • arbejde strategisk med projektbeskrivelser og specifikationer, herunder projektets faser, processer og struktur ved etablering, udvikling og afslutning af Tender-projekter.

Eksamen og ECTS

'Tender management' giver 10 ECTS-point

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.