Strategisk økonomi

Diplomuddannelsen i transport og supply chain optimering

Det er formålet, at du tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at kunne bistå ledelsen i relation til virksomhedens økonomiske udfordringer, kunne analysere og vurdere virksomheder og price risici samt kunne anvende nøgletal som styringsværktøjer.

Faget indhold

 • At bistå ledelsen i relation til virksomhedens økonomiske udfordringer.
 • Analysere og vurdering af virksomheder.
 • Vurdering og price risici.
 • Nøgletal som styringsværktøj.

Dit udbytte

Med faget får du: 

Viden og forståelse

Det er målet, at du har viden om og forståelse af

 • samfundsøkonomi, herunder mikro-  og makroøkonomiske forhold.
 • værdikæder og risici.
 • virksomhedens økonomiopgave og datagrundlag.
 • samt overblik over aktørerne på kapitalmarkederne, herunder forståelse for finansieringsmuligheder.

Færdigheder

Det er målet, at du har færdigheder til at

 • kunne vurdere værdikæders økonomiske sammenhænge, herunder vurdere fordele og ulemper ved en åben økonomi.
 • kunne anvende proceskalkulation med flere produkter og omkostningsparametre.
 • kunne arbejde med analytiske og strategisk vurderinger af virksomheder ved hjælp af relevante nøgletal.
 • gennemføre en analytisk og strategisk tilgang til risikostyring.
 • gennemføre en Risk Management plan, herunder kunne identificere, kvantificere og kvalificere risici.

Kompetencer
Det er målet, at du kan

 • skabe sammenhæng mellem teoretiske og praktiske kalkulationsværktøjer i relation til erhvervets produktudbud.
 • gennemføre en strategisk og analytisk tilgang til risikostyring.
 • indgå i virksomhedens strategiske økonomiske opgaver sammen med ledelsen
 • vurdere, analysere og anvende økonomiske nøgletal som styringsværktøj.

Eksamen og ECTS

'Strategisk økonomi' giver 10 ECTS-point

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.