Strategisk forretningsudvikling

Diplomuddannelsen i transport og supply chain optimering

Det er formålet, at du tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at kunne indgå i forretningens udvikling på strategisk niveau samt at kunne identificere forretningsmæssige udviklingsmuligheder.

Faget indhold

 • Forretningens udviklingen på strategisk niveau.
 • Identificering af forretningsmæssige udviklingsmuligheder.
 • Operationalisering af handlinger på indsatser.
 • Handlingsplan i relation til virksomhedens kompetencer. 

Dit udbytte

Med faget får du: 

Viden og forståelse

Det er målet, at du har viden om og forståelse af

 • et strategisk overblik via relevante analysevalg.
 • samspillet mellem det omgivende forretningsmiljø (kontekst) og forretningsmodellen, og dermed forandringstemaer.
 • hvordan man som team skaber en konkret portefølje af strategiske initiativer.
 • hvordan virksomheden i fællesskab kommer fra strategi til handling.

Færdigheder

Det er målet, at du har færdigheder til at

 • kunne vurdere og lave en Markedsanalyse/- markedsposition.
 • udfærdige en konkurrentanalyse og lave anbefalinger hertil.
 • drive og udvikle koncepter (perspektiver for forretningsområder), samt anvende forskellige innovationsværktøjer.
 • kunne forstå trends og kundeadfærd.
 • kunne forstå og inddrage kunder og kunders kunder i relation til forretningsudviklingen.

Kompetencer
Det er målet, at du kan

 • kortlægge og forstå virksomheds-/forretningsmodeller.
 • agere i værdikæden.
 • forstå forandringsteori, og hvordan der skabes forandringer.
 • forstå, hvordan virksomheden kommer fra strategi til handling.

Eksamen og ECTS

'Strategisk forretningsudvikling' giver 10 ECTS-point

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.