Indkøb og forhandling

Diplomuddannelsen i transport og supply chain optimering

Det er formålet, at du tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at kunne indgå i indkøbsprocessen samt at kunne udarbejde en forhandlingsstrategi, herunder at kunne forholde sig analytisk til indkøbets faser.

Faget indhold

 • Indkøbsprocessen.
 • Udarbejdelse af forhandlingsstrategi.
 • Forberedelse af selve forhandlingen.
 • Indkøbets indvirkning på organisationen.
 • Indkøbets operationelle faser, herunder sammenhængen mellem indkøb og økonomi.

Dit udbytte

Med faget får du: 

Viden og forståelse

Det er målet, at du har viden om og forståelse af

 • indkøbets indvirkning på den øvrige organisation.
 • indkøbets operationelle faser, herunder sammenhængen mellem indkøb og økonomi.
 • hvordan IT-værktøjer kan understøtte og anvendes i relation til nøgletal og processen.
 • de juridiske konsekvenser, som løbende kommer i forbindelse med en indkøbssituation.

Færdigheder

Det er målet, at du har færdigheder til at

 • at kunne gennemføre en Segmentering/portefølje.
 • beskrive og analysere indkøbsplanlægning og kunne indgå i forhandlinger med leverandører.
 • gennemføre forecasting samt udarbejde forskellige scenarier for en Indkøbsstrategi.
 • beskrive den løbende Procesudvikling (BPR).
 • gennemføre benchmarking, oprette og arbejde med målstyring og gennemføre interessentanalyser.
 • at vurdere og forholde sig til risici, herunder arbejde med simple juridiske problemstillinger.

Kompetencer
Det er målet, at du kan

 • forholde sig analytisk til indkøbets operationelle faser, og udforme en indkøbsstrategi.
 • beherske forhandlingsprocessens strategi og teknik for at opnå et forbedret forhandlingsresultat.
 • indgå som sparringspartner og projektleder i relation til virksomhedens ledelse i relation til indkøb og forhandlinger.

Eksamen og ECTS

'Indkøb og forhandling' giver 10 ECTS-point

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.