Competitive logistics

Diplomuddannelsen i transport og supply chain optimering

Med faget 'competitive logistics' får du forståelse for elementerne i virksomhedens samlede værdikæde. Du får kompetencer til proaktivt at kunne indgå i strategiarbejde både eksternt og internt, og til at arbejde med design af forsyningskæden på taktisk og strategisk niveau.

Faget har en engelsk titel, men undervisningen er på dansk. 

Gå direkte til tilmelding

Indhold

 • Supply Chain Management, herunder tredjepartslogistik, fjerdepartslogistik og direkte distribution
 • Kundens værdikæder og omkostningsprofil
 • Effektiviseringsværktøjer
 • Styringsfilosofier
 • Kvalitetssikrings- og kvalitetsstyringssystemer (bl.a. ABC-analyse, Lean, Push/Pull, JIT, Fordisme, MRP I, MRP II, TQM og Lead Time Reduction)
 • Egen virksomhed og kundens ”flow”.

Dit udbytte

Når du har afsluttet faget, kan du: 

 • anvende optimeringsteorier og analyseredskaber til at aflæse de konsekvenser kundens logistikoptimering har
 • optimere transportørens produktudvikling, kompetenceniveau samt investeringsbehov
 • vurdere kundens værdikæder og omkostningsprofil, og anvende disse aktivt
 • vurdere konsekvenser i relation til egen produktudvikling, placering og funktion på værdikæden
 • arbejde med relevante analysemetoder, herunder kundeanalyse, effektiviseringsværktøjer, styringsfilosofier og kvalitetssikrings og -styringssystemer således du kan indgå i et tværgående teamsamarbejde.
 • indgå proaktivt i strategiarbejde både eksternt og internt

Eksamen og ECTS

Faget giver 10 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Competitive logistics' er et obligatorisk fag på diplomuddannelsen i transport og supply chain optimering. Du kan også vælge at tage faget som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby J

Find vej