Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i transport og supply chain optimering

Diplomuddannelsen i transport og supply chain optimering er en 2-årig deltidsuddannelse, på bachelorniveau.

Uddannelsen er en retning på den merkantile diplomuddannelse. Når du har gennemført uddannelsen, kan du anvende betegnelsen merkantil diplom (transport og supply chain optimering), og den engelske betegnelse er Diploma of Business Studies (Transport and supply chain optimization).

Uddannelsen består af to obligatoriske fag, to retningsbestemte fag, et til to valgfag og et afgangsprojekt. Du kan tage en hel diplomuddannelse, eller du kan tage de enkelte fag som selvstændige kompetencegivende forløb. 

Obligatoriske fag

Valgfag

Valgfag skal udgøre 10 ECTS-point, som du kan vælge frit fra den merkantile diplomuddannelse eller andre diplomuddannelser, fx diplomuddannelsen i i ledelse.

På diplom i transport og supply chain optimering udbydes følgende valgfag:

Andre valgfag på den merkantile diplomuddannelse:

Afgangsprojekt

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig

Download studieordning