Studietilfredshed

- diplomuddannelser

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Herunder ser du det samlede resultat for alle vores diplomuddannelser på en række udvalgte indikatorer. 

Område 2015
svar fra 64%
2016
svar fra 78%
2017
svar fra 61%
Studieglæde 
- Hvordan de studerende trives på uddannelsen.
76 77 74
Udbytte 
- Hvor tilfredse de studerende er med det faglige udbytte og niveau på uddannelsen.
77 79 77
Loyalitet
- I hvor høj grad de studerende anbefaler uddannelsen til andre og forventer at gennemføre.
80 85 79
Vurdering af forhold, som har betydning for studieglæde og loyalitet
Organisering af faget  81 81 79
Administration 85 88 87
Undervisningen 82 82 82
Underviseren 86 87 87
Fysisk miljø og udstyr 81 88 86

På en skala fra 0-100.

Læs mere om studietilfredshed her