Studietilfredshed

- diplomuddannelser

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Herunder ser du det samlede resultat for alle vores diplomuddannelser på en række udvalgte indikatorer. 

Område 2014
svar fra 77%
2015
svar fra 64%
2016
svar fra 78%
Studieglæde 
- Hvordan de studerende trives på uddannelsen.
75 76 77
Udbytte 
- Hvor tilfredse de studerende er med det faglige udbytte og niveau på uddannelsen.
78 77 79
Loyalitet
- I hvor høj grad de studerende anbefaler uddannelsen til andre og forventer at gennemføre.
81 80 85
Vurdering af forhold, som har betydning for studieglæde og loyalitet
Organisering af faget  81 81 81
Administration 91 85 88
Undervisningen 81 82 82
Underviseren 84 86 87
Fysisk miljø og udstyr 90 81 88

På en skala fra 0-100.

Læs mere om studietilfredshed her