Systemintegration

Diplomuddannelsen i softwareudvikling

Faget kvalificerer dig til at arbejde med teknisk integration af systemer. Du lærer at integrere eksisterende systemer – også i forbindelse med udvikling af nye systemer – og at udvikle nye systemer som understøtter fremtidig integration.

Gå direkte til tilmelding

Du får viden om de forretningsmæssige overvejelser omkring systemintegration. Vi giver dig overblik over teknikker og værktøjer, som bruges i forbindelse med datakonvertering, migrering og integration. Du får kendskab til service- og objektorienteret arkitektur.

Dit udbytte

Du opnår kompetencer til at:

  • anvende et objektorienteret system i en serviceorienteret arkitektur 
  • designe et system, så det er let at integrere med andre systemer, og så det anvender eksisterende services 
  • transformere eller udvide et system således at det kan fungere i en serviceorienteret arkitektur 
  • anvende mønstre, der understøtter systemintegration 
  • udvikle tillægsmoduler til generiske systemer 
  • integrere generiske og andre systemer 
  • vælge mellem forskellige metoder til integration 
  • omsætte elementer i en forretningsstrategi til konkrete krav til integration af systemer 
  • tilpasse en systemudviklingsudviklingsmetode, så den understøtter systemintegration 
  • tilegne dig viden om udviklingen i standarder for integration.

Eksamen og ECTS

'Systemintegration' giver 10 ECTS-point.

Hel uddannelse eller enkeltstående forløb

'Systemintegration' er et fag på diplomuddannelsen i softwareudvikling. Du kan også vælge at tage faget som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Sønderhøj 30
8260 Viby J

Find vej