Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelse i softwareudvikling

Diplomuddannelsen i softwareudvikling udgør 60 ECTS-point. Uddannelsen består af tre obligatoriske fag, en række valgfag og et afsluttende diplomprojekt. Fagene omhandler forskellige problemstillinger knyttet til udvikling af store, datatunge og distribuerede systemer.

Download studieordning

Da vi udbyder uddannelsen som tompladsordning sammen med den tilsvarende professionsbacheloruddannelse, forestiller vi os, at du tager et fag per semester, og derefter afslutter med diplomprojektet.

Hvert forår udbyder vi det obligatoriske fag 'systemintegration' og valgfaget 'databaser for udviklere' og andre valgfag. Hvert efterår udbyder vi de obligatoriske fag 'test' og 'udvikling af store systemer' samt valgfag. 

Obligatoriske fag

Udvikling af store systemer (10 ECTS)
Systemintegration (10 ECTS)
Test (10 ECTS)

Valgfag

Valgfag skal udgøre 15 ECTS-point, heraf skal mindst 5 ECTS-point ligge inden for uddannnelsens faglige område. Ud over diplom i softwareudvikling ligger også diplomuddannelserne i webudvikling og it-sikkerhed inden for området for it og teknik.

På diplom i softwareudvikling udbyder vi følgende valgfag:

Databaser for udviklere (5 ECTS)
Sikkerhed (10 ECTS)
Optimering og Machine Learning (10 ECTS)
Udvikling til mobile enheder (10 ECTS)

De resterende 10 ECTS-point kan vælges frit inden for vores diplomuddannelser. Kontakt os, hvis du ønsker vejledning om valgfag. 

Afgangsprojekt

Afgangsprojekt, softwareudvikling (15 ECTS)

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig