Test

Diplomuddannelsen i softwareudvikling

Faget kvalificerer dig til at arbejde med planlægning og gennemførelse af test. Du lærer at se testens strategiske rolle i den samlede udviklingsproces og at være ansvarlig for den interne kvalitetskontrol i et projekt.

Du får viden om væsentlige teststrategier og -modeller samt deres rolle i systemudviklingen. Vi arbejder med forskellige testformer og deres anvendelse og du lærer at se test som en integreret del af et udviklingsprojekt.

Dit udbytte

Du opnår kompetencer til at:

 • planlægge et testforløb med udgangspunkt i en testmodel 
 • udvælge og anvende en teststrategi, en testmodel og testteknikker, som passer til den anvendte udviklingsmodel 
 • fastlægge principper for systemdesign, som medvirker til at gøre systemet testbart 
 • anvende test som en del af kvalitetssikringen i projektarbejdet 
 • anvende såvel blackbox- som whiteboxtestformer 
 • anvende teknikker til såvel verifikation som validering 
 • sikre sporbarheden mellem systemkrav og test på alle niveauer 
 • udarbejde test der kan anvendes til verifikation af kontrakters overholdelse, herunder interne kontrakter mellem delsystemer 
 • anvende teknikker og værktøjer til automatisering af forskellige testformer 
 • opbygge systemer til styring af test og fejlretningsprocessen i udviklingsprojekter 
 • planlægge og styre gennemførelsen af såvel intern som ekstern test af et system 
 • designe en test med en relevant testdækningsgrad.

 

Eksamen og ECTS

 

'Test' giver 10 ECTS-point.