Systemintegration

Diplomuddannelsen i softwareudvikling

Faget kvalificerer dig til at arbejde med teknisk integration af systemer. Du lærer at integrere eksisterende systemer – også i forbindelse med udvikling af nye systemer – og at udvikle nye systemer som understøtter fremtidig integration.

Du får viden om de forretningsmæssige overvejelser omkring systemintegration. Vi giver dig overblik over teknikker og værktøjer, som bruges i forbindelse med datakonvertering, migrering og integration. Du får kendskab til service- og objektorienteret arkitektur.

Dit udbytte

Du opnår kompetencer til at:

  • anvende et objektorienteret system i en serviceorienteret arkitektur 
  • designe et system, så det er let at integrere med andre systemer, og så det anvender eksisterende services 
  • transformere eller udvide et system således at det kan fungere i en serviceorienteret arkitektur 
  • anvende mønstre, der understøtter systemintegration 
  • udvikle tillægsmoduler til generiske systemer 
  • integrere generiske og andre systemer 
  • vælge mellem forskellige metoder til integration 
  • omsætte elementer i en forretningsstrategi til konkrete krav til integration af systemer 
  • tilpasse en systemudviklingsudviklingsmetode, så den understøtter systemintegration 
  • tilegne dig viden om udviklingen i standarder for integration.

Eksamen og ECTS

'Systemintegration' giver 10 ECTS-point.