Sikkerhed

Diplomuddannelsen i softwareudvikling

Med faget får du kendskab til en række forskellige felter inden for softwaresikkerhed. Du får viden om værktøjer inden for operativsystemsikkerhed, sikkerhedsteknikker, trådløs sikkerhed, firewalls og applikationssikkerhed.

Indhold

Du bliver i stand til at gennemføre sikkerhedsanalyser, udarbejde løsningsforslag og handlingsplaner, forestå implementeringen af løsningerne og deltage i den løbende forvaltning.

Dit udbytte

Du får kompetencer til at:

 • vedligeholde operativsystemer 
 • anvende generelle kryptografiske principper 
 • sikre den trådløse kommunikation 
 • udarbejde planer for fysisk sikkerhed, redundante systemer, backupstrategier og kontrolmekanismer, der kan afsløre sikkerhedsbrud 
 • gennemføre en sikkerhedsanalyse og udarbejde en sikkerhedspolitik 
 • identificere trusler og foretage risikoanalyser 
 • udstikke retningslinjer for god passwordbeskyttelse 
 • udarbejde retningslinjer for styring af adgang til filer og ressourcer 
 • implementere dele af sikkerhedssystemet 
 • udarbejde en handlingsplan for, hvad der skal ske ved sikkerhedsbrud 
 • identificere behov for at indarbejde applikationsspecifik sikkerhed i programmer 
 • følge udviklingen inden for sikkerhedsområdet med henblik på identificere nye trusler og opdage nye produkter og teknikker til at imødegå nye og eksisterende trusler 
 • rådgive om og deltage i udviklingen af sikkerhedsmæssigt forsvarlige applikationer.

Eksamen og ECTS

'Sikkerhed' giver 10 ECTS-point.