Database for udviklere

Diplomuddannelsen i softwareudvikling

Med faget lærer du at vælge og anvende forskellige databasetyper hensigtsmæssigt i forhold til forskellige anvendelsesdomæner. Du bliver i stand til at analysere og arbejde med store databaser, herunder redesign og driftsoptimering.

Du får viden om forskellige databasetyper og de bagvedliggende modeller, herunder lageroptimering, forespørgselsafvikling og optimeringsmuligheder. Vi ser på sikkerhedsproblemer og deres løsninger.

Dit udbytte

Du opnår kompetencer til at:

  • transformere logiske datamodeller til fysiske i forskellige databasetyper 
  • gennemføre optimeringen af databaser 
  • anvende et konkrete databasesystems sikkerhedssystem 
  • anvende dele af administrationsværktøjet til optimering og tuning af eksisterende databaser 
  • anvende et konkret databasesystems værktøjer til håndtering af samtidige transaktioner 
  • anvende de faciliteter og programmeringsmuligheder, der stilles til rådighed af et moderne DBMS 
  • anvende et objektrelationelt mapningsværktøj 
  • anvende relationel algebra til at forstå optimeringsmuligheder 
  • analysere anvendelsesdomænet med henblik på valg af databasetype.

 

Eksamen og ECTS

 

'Database for udviklere' giver 5 ECTS-point.