Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelse i softwareudvikling

Diplomuddannelsen i softwareudvikling udgør 60 ECTS-point. Uddannelsen består af tre obligatoriske fag, en række valgfag og et afsluttende diplomprojekt. Fagene omhandler forskellige problemstillinger knyttet til udvikling af store, datatunge og distribuerede systemer.

Da vi udbyder uddannelsen som tompladsordning sammen med den tilsvarende professionsbacheloruddannelse, forestiller vi os, at du tager et fag per semester, og derefter afslutter med diplomprojektet.

Uddannelsen består af følgende fag:

Obligatoriske fag

Udvikling af store systemer (10 ECTS)
Systemintegration (10 ECTS)
Test (10 ECTS)

Valgfag

Kontraktbaseret udvikling (10 ECTS)
Databaser for udviklere (5 ECTS)
Sikkerhed (10 ECTS)

Afgangsprojekt

Afgangsprojekt, softwareudvikling (15 ECTS)

Tilrettelæggelse af uddannelsen

Hvert forår udbyder vi fagene 'databaser for udviklere', 'systemintegration' og 'kontraktbaseret udvikling'.

Efterårets fagudbud afhænger af de studerendes valg af valgfag. Vi udbyder dog altid enten fagene 'test' eller 'udvikling af store systemer' og to valgfag.