Salg, salgsledelse og kundeforståelse

Diplomuddannelsen i salg og markedsføring

Med valgfaget 'salg, salgsledelse og kundeforståelse ' får du viden, færdigheder og kompetencer til at opnå forståelse for salgets strategiske placering og sammenhænge til virksomhedens andre afdelinger. Det sker gennem refleksion over teori og praksis.

Du udvikler din egen praksis i forhold til salgsledelse, herunder forståelse for salgskultur, målstyring, relations salg og projektsalg. Du får ligeledes forståelse for værdikæde analyse, værdibaseret salg, forhandlingsteknik samt internationalt salg.   

Fagets indhold

 • Salgets strategiske placering og sammenhænge i organisationen
 • Salgsledelse og salgskultur
 • Målstyring og sammenhænge relateret til overordnet strategi
 • Customer journey mapping

Dit udbytte

Med faget får du: 

Viden og forståelse

Det er målet, at du har viden om og forståelse af

 • strategisk, taktisk og operationelt salg og sammenhænge til virksomhedens andre afdelinger.
 • professionens og fagområdets praksis og anvendt teori og metode i relation til nationalt og internationalt salg og salgsledelse.
 • salgsprocessens forskellige discipliner, herunder værdikædeanalyse, forhandlingsteknik og kpi-målstyring.

Færdigheder

Det er målet, at du har færdigheder til at

 • vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante salgsstrategier i relation til virksomhedens situation.
 • anvende metoder og redskaber og mestre de færdigheder der er vigtige i forhold til planlægning og gennemførelse af salget herunder projekt- og relations salg.
 • formidle praksisnære og faglige problemstillinger i relation til salg og salgsledelse.

Kompetencer
Det er målet, at du kan

 • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejdssammenhænge herunder ledelse af processen for udarbejdelsen af salgsstrategi og den efterfølgende implementering.
 • indgå selvstændigt i et fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig et ansvar inden for rammerne af en professionel etik i relation til strategisk salgsudvikling og gennemførelse.
 • udvikle egen praksis og reflektere over egen rolle i relation til salg og sammenhæng med andre dele af organisationen.

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter faget med en eksamen. Valgfaget 'salg, salgsledelse og kundeforståelse ' giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.