Personlig mentor

Der er mange gode grunde til at få en mentor. Uanset hvor du er i din karriere, er det yderst værdifuldt at kende en, som vil lytte, spørge, inspirere og dele ud af sin erfaring og viden. Måske har du planer om at starte din egen virksomhed, men mangler inspiration til hvordan? Måske har du lige fået større ansvar eller nye arbejdsopgaver? Måske er det noget helt andet, du savner sparring om?

Med en mentor hos Erhvervsakademi Aarhus får du en udenforstående og ’neutral’ person, du kan rådføre dig med og sparre med.

Hvad giver en personlig mentor dig?

  • Personlig sparring på det, der optager dig lige nu
  • Faglig og personlig udvikling
  • Større selvindsigt
  • Inspiration og sparring i forhold til karriereplanlægning
  • Et bedre og mere reflekteret grundlag at træffe beslutninger ud fra
  • Netværk og nye relationer

Den gode mentee - hvad kræver det af dig?

Som mentee skal du være opmærksom på, at det kræver noget af dig. Bolden ligger på din banehalvdel. Det vil sige, at det er dig, der tager initiativ til møderne med din mentor, og dig der sørger for en dagsorden forud for møderne, så I bruger tiden bedst muligt. Inden du melder dig til mentorordningen, er det derfor vigtigt, at du har gjort dig klart, hvad du gerne vil have ud af dit mentorforløb. Med andre ord, hvad vil du gerne have sparring på og tale med din mentor om.

Åbenhed, tillid og samtale er hjørnesten i den gode mentorrelation. Gå ind til det med et åbent sind, vær nysgerrig og klar til at blive udfordret. Og husk at jo mere du tør ’investere’ af dig selv i en relation, jo mere kan du forvente at få igen.

Praktisk information

Mentorforløbet varer som udgangspunkt 6-12 måneder og starter kort tid efter studiestart. Vi lægger op til, at mentor og mentee mødes 4-6 gange i løbet af perioden. Hvert møde varer ca. en time. Mentorordningen startes op én gang årligt i februar måned.

Mentorforløbet begynder med et obligatorisk inspirationsmøde for både mentorer og mentees i Aarhus. Ved arrangementet får du inspiration og dialogværktøjer, du kan bruge i rollen som mentee. Vi sætter fokus på rollefordeling mellem mentor og mentee, spilleregler i mentorrelationen og forventningsafstemning.

Alle mentees deltager desuden i et indledende møde med særligt fokus på forberedelse til mentee rollen.

Sådan får du en mentor

Du tilmelder dig mentorordningen hos din underviser kort efter studiestart ved at udfylde et profilskema. Mentee profilskemaet vil blive brugt i forbindelse med matchning af mentor og mentee.