Organisation, kultur og forandringsledelse

Diplomuddannelsen i salg og markedsføring

Med faget 'organisation, kultur og forandringledelse' får du viden, færdigheder og kompetencer til at reflektere over teori og praksis, så du udvikler en forståelse for organisationers opbygning, struktur og kultur, og individets rolle heri.

Faget bidrager ligeledes til forståelse for ledelse af forandringsprocesser og implementering af nye strategier.  

Fagets indhold

 • Organisationers opbygning, struktur og kultur, og individets rolle heri.
 • Ledelse af forandringsprocesser.
 • Implementering af nye strategier.

Dit udbytte

Med faget får du: 

Viden og forståelse

Det er målet, at du har viden om og forståelse af

 • formelle og uformelle strukturer i organisationer, organisationsformer og deres anvendelse på et udviklingsorienteret niveau.
 • organisationskultur og adfærd samt individets rolle i organisationen.
 • lederens rolle og opgaver i relation til forandringsprocesser og implementering herunder evnen til at reflektere over professionens praksis og anvendelse af teori og metoder og kan reflektere over disse.

Færdigheder

Det er målet, at du har færdigheder til at

 • Vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller i forhold til design og valg af organisationsformer.
 • Anvende metoder og redskaber og mestre de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for det valgte område, herunder modeller til analyse af organisationskultur, adfærd og forandringspsykologi.
 • Formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger, såsom hvordan forandringer ledelsesmæssigt implementeres.

Kompetencer
Det er målet, at du kan

 • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejdssammenhænge i relation til egen organisation og ledelsespraksis.
 • indgå selvstændigt i et fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik i relation til organisationssammenhænge og forandringsledelse.
 • udvikle egen praksis og reflektere over valg af organisationsform, design og ledelsesstil under hensyn til virksomhedens kultur og udviklingsbehov.

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter faget med en eksamen. Det obligatoriske fag 'organisation, kultur og forandringsledelse' giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.