Marketingledelse og konceptudvikling

Diplomuddannelsen i salg og markedsføring

Med valgfaget 'marketingledelse og konceptudvikling' får du viden, færdigheder og kompetencer til at udvikle en overordnet forståelse af marketingledelse og konceptudvikling, herunder branding og international marketingstrategi.

Du får også en forståelse af, hvordan der skabes sammenhæng mellem virksomhedens overordnede strategi og marketingstrategien - samt en forståelse af, hvordan digitalisering kan indgå i marketingstrategien.

Endelig får du forståelse af sammenhænge mellem segmentering, virksomhedens værditilbud og produkter. 

Fagets indhold

 • Marketingledelse og konceptudvikling, herunder branding og international marketingstrategi
 • Sammenhængen mellem virksomhedens overordnede strategi og marketingstrategien
 • Digitalisering i marketingstrategien
 • Sammenhænge mellem segmentering, virksomhedens værditilbud og produkter

Dit udbytte

Med faget får du: 

Viden og forståelse

Det er målet, at du har viden om og forståelse af

 • analyser af virksomhedens marketing behov i relation til virksomhedens strategi, med anvendelse af en udviklingsorienteret viden om professionens og fagområdets praksis og anvendt metode.
 • ledelse af marketingdisciplinerne og deres anvendelse og kan reflektere over disse.

Færdigheder

Det er målet, at du har færdigheder til at

 • vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante marketingstrategier og tiltag i relation til virksomhedens situation.
 • anvende metoder og redskaber og mestre de færdigheder, der knytter sig til planlægning og gennemførelse af konceptudvikling og marketingtiltag.
 • formidle praksisnære og faglige problemstillinger i relation til marketingledelse og konceptudvikling.

Kompetencer
Det er målet, at du kan

 • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejdssammenhænge herunder analysere og udvikle de for virksomhedens relevante handlingsparametre.
 • indgå selvstændigt i et fagligt og tværfagligt samarbejde i analyse af kundeprofiler, segmenter og virksomhedens værditilbud.
 • udvikle egen praksis og reflektere over marketingfunktionens rolle i virksomheden og sammenhængen til andre funktioner.

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter faget med en eksamen. Valgfaget 'marketingledelse og konceptudvikling' giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.