Kundeindsigter, trends og tendenser

Diplomuddannelsen i salg og markedsføring

Med dette fag får du viden, færdigheder og kompetencer til at reflektere over teori og praksis og derigennem udvikler indsigt i kundesegmenter, trends og tendenser.

Du får indsigt i sammenhænge mellem virksomhedens strategi, fremtidstendenser og udviklinger og det deraf følgende behov for dataindsamling. Derudover får du en forståelse af forskellen mellem kvalitative og kvantitative metoder i tilgangen til kundesegmenter og undersøgelsesområder, der er relevante for virksomhedens situation. Endelig får du en forståelse af prediktiv analyse, som kan påvirke virksomhedens fremtidige behov for produktudvikling og strategi.

Fagets indhold

 • Kundesegmenter
 • Trends og tendenser
 • Kvalitative og kvantitative metoder
 • Prediktiv analyse

Dit udbytte

Med faget får du: 

Viden og forståelse

Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af

 • udviklingsorienterede analysemetoder, herunder kvantitativ og kvalitativ dataindsamling.
 • professionens og fagområdets praksis og anvendt teori og metode.
 • virksomhedens datagrundlag og anvendelse af analyse metoder med udgangspunkt i virksomhedens situation, herunder at kunne forstå markeds- og forbrugertrends.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende har færdigheder til at

 • vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante analysemetoder i henhold til virksomhedens behov.
 • anvende metoder og redskaber og mestre de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for det valgte område, herunder at kunne tolke data til brug for virksomhedens forretnings- og strategianalyser.
 • formidle praksisnære og faglige problemstillinger af virksomhedens markedsanalyser og dataindsamling.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan

 • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejdssammenhænge, hvor der skal tages stilling til virksomhedens dataindsamling.
 • indgå selvstændigt i et fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik i forhold til udvælgelse af relevante dataindsamlingsmetoder.
 • udvikle egen praksis og reflektere over virksomhedens behov for udvikling med afsæt i trends og tendenser, herunder udvælgelse af supplerende dataindsamling.

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter faget med en eksamen. 'Kundeindsigter, trends og tendenser' giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.